Utvecklar smarta Startups!

ArnDahl investerar i Startupbolag där vi som investerare kan tillföra bolagen kunskap och kapital som vi förvärvat under vår långa tid som företagare och affärsutvecklare.
Vi vänder oss främst till bolag med ny spännande teknik som har stor potential att expandera och radikalt förändra marknaden de verkar på.

Bolag #1

Estimy International AB är ett bolag som förenklar processen att värdera och sälja konst. För att värdera konst via Estimy tar du en bild via appen. Du skriver in måtten på föremålet och annan information som tex på namn på konstnären. En oberoende och erfaren expert tittar på ditt föremål och ger dig en bedömning av marknadsvärdet. Du får en notis på din mobil när värderingen är klar. Om du vill så kan du få ett värdeintyg i pdf-format till din mail. Om ditt föremål är värderat över 10.000 kr så kan du få hjälp med att sälja det till bästa pris.

Bolag #2

Ortrud Medical AB är ett utvecklingsbolag med produkter som syftar till att sätta en ny global standard för intravenösa stick. Bolagets innovativa stasband är utformat för att minska risken för misslyckade stickförsök och korsinfektioner genom att erbjuda ett enkelt sätt att applicera kontrollerat stastryck oavsett tidigare erfarenhet hos användaren. Därigenom uppnås optimala förhållanden för att lyckas med sticket. Smart Tourniquet är baserat på bolagets patenterade plattformsteknologi - KIRI-TECH, som erbjuder en intuitiv, låg-kostnads tryckindikator, vilket kan användas inom en brett spektra av olika applikationer. Under produktutvecklingen har bolaget arbetat för att säkerställa en användarvänlig och professionell produkt, optimerad för användning i verklig klinisk praktik.

Bolag #3

Airwatergreen AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter för luftbehandling för alla klimat. Avfuktare för att kontrollera luftfuktigheten och produkter för att bibehålla ett stabilt inomhusklimat som styr både luftfuktigheten och temperaturen. Bolagets produkter är baserade på svensk patenterad och beprövad teknologi som ger produkterna unika fördelar.


Bolag #4

Drupps AB är en svensk utvecklare och leverantör av rena och säkra dricksvattenlösningar med fokus på att skapa kostnadseffektiv tillgång till vattnet av jordens atmosfär. Bolagets patenterade teknologi producerar rent dricksvatten till osedvanligt låga energikostnader och i svåra klimatförhållanden där traditionell teknik ej är tillämpbar. Drupps hjälper kunderna att byta från andra vattenkällor och samtidigt spara pengaroch miljöavtryck. Vattenkällan blir 100% hållbar utan några negativa biverkningar för naturen. Vattnet produceras lokalt, vilket minskar transportutsläpp och distributionskostnader tillnära noll.

Bolag #5

Skira AB  erbjuder Sveriges första neutrala spannmålshandel. Skira Handel är en oberoende och pristransparent handelsplats som gör det enklare att sälja och köpa svenskt spannmål. Genom att Skria öppnar upp spannmålsmarknaden skapas bättre förutsättningar för alla aktörer. Det bidrar till att branschen får större chans till marknadsmässiga priser, ökad affärsmässighet samt smidigare sälj- och inköpsprocesser. Alla marknadsaktörer får nationell och lokal information om utbud, efterfrågan och rådande priser vilket leder till att bättre beslut fattas och nya affärer skapas. Detta skapar i sin tur en mer dynamisk och lönsam spannmålsmarknad.

Bolag #6

Adbud Technologies AB  är ett MarTech-bolag och verkar inom segmentet marketing automation. AdBud optimerar automatiskt digital marknadsföring på Google, Bing, Facebook och Instagram. Målgruppen är små och medelstora företag som inte har tillräcklig teknisk kunskap för att hantera den digitalamarkndsoptimeringen själva, eller tillräcklig budget för att anlita experthjälp. Detta berör minst 80% av västvärldens aktiva företag.


Bolag #7

MedBeat Sweden AB erbjuder en högteknologisk lösning för att diagnostisera hjärtarytmier. Förmaksflimmer ökar drastiskt med åldern och antalet personer som drabbats har fördubblats under de senaste 10 åren. För privatpersoner möjliggörs långtidsövervakning av hjärtat och för vårdgivare effektiviseras hjärtvården avsevärt med MedBeats EKG-apparat. 

Bolag #8

BudID erbjuder trygga och smarta digitala lösningar för säkrare och smidigare bostadsaffärer.

Identifiering via BankID, ger säker, snabb och smidig identifiering av budgivare via BankID för transparens genom hela affären.

Verifiering av finansiering, stärker budgivaren som bli en mer attraktiv köpare genom att verifiera ditt lånelöfte via sin bank.

Proaktiv banksupport, innebär att budgivarens bank är tillgänglig under den känsligaste delen av affären och slipper långa telefonköer, får support vid rätt tidpunkt samt kortare hanteringstider inför kontraktsskrivning.

Bolag #9

Storesprint levererar en digital lösning för att effektivt kunna organisera, visualisera och följa upp rutiner, avvikelser för en effektiv butiksdrift. Genom ett enkelt sätt att organisera driften så skapas tydlighet och enkelhet. Vilket leder till stora tidsbesparingar och ökad produktivitet. Storesprints digitala styrtavlor och smarta uppföljningar driver engagemang, deltagande och förståelse som leder till bättre kontroll och snabbare problemåtgärder för ökad lönsamhet.

Bolag #10

Improvin är en avknoppning av ArnDahls portföljbolag Skira. Där Improvin levererar en komplett hållbarhetsspårning för de större livsmedelsproducenterna och genererar automatiskt deras ESG-rapportering för hela produktions- och leveranskedjan. Detta leder till avsevärt mycket mindre arbete samt betydligt mindre CO2-utsläpp.

Bolag #11

Indicio Technologies AB Erbjuder ett lätthanterligt och effektivt prognosverktyg där kunderna får möjlighet att upptäcka förändrade marknadstrender i ett tidigt skede med en upp till 30% bättre prognosprecision än jämförbara prognosverktyg.
Indicios branschfokus är främst inom Finans, Fordon och Industri. 
Bolaget utsågs till ett av de 33 mest intressanta teknologibolagen i Sverige av NyTeknik 2022.


Kontakt

ArnDahl AB
Lars Dahlbom
lars@dahlbom.se
0705 294021

Tack vare Arndahls nätverk och resurser tog det endast tio veckor från vårt första möte till vår första kund. Det var nästan chockerande att det gick så fort.”
Henrik Mäkinen, Estimy

Hem / Om oss / Söker ni kapital / Våra bolag / Kontakta oss

© Copyright ArnDahl