Om oss.

ArnDahl AB

Bolaget grundades februari 2018 med syfte att investera i Startupbolag där vi som investerare  kan tillföra bolagen kunskap och kapital som vi förvärvat under vår långa tid som företagare och affärsutvecklare.  Vi vänder oss främst till bolag med ny spännande teknik som har stor potential att expandera och radikalt förändra marknaden de verkar på. 

Wilhelm Arnör

Har en gedigen teknisk- och företagsledarbakgrund.  I över 30 år har Wilhelm startat och utvecklat framgångsrika systemutvecklingsbolag.
Wilhelm har bland annat verkat som grundare, VD och styrelseledamot i dessa bolag som utvecklats till en mycket lönsam och framgångsrik koncern under namnet Decernogruppen. Bolagsgruppen avyttrades till det börsnoterade bolaget Addnode AB i november 2010 där han fortfarande är aktiv via valberedningen.  Wilhelm är en mycket uppskattad företagsledare med en osedvanligt god förmåga att entusiasmera och leda högt kvalificerade medarbetare.  Under de senaste åren har Wilhelm även engagerat sig i ett antal olika samhällssociala projekt dels genom hans engagemang i Rotary och dels privat där han och hans fru arbetar med nya svenskar genom undervisning, mentorskap och hjälp med bostadsförsörjning.

Lars Dahlbom

Har varit verksam inom IT-branschen sedan 1984.  Under lång tid har Lars med framgång drivit och utvecklat IT-bolag. Har visat på en god förmåga att starta och utveckla olika bolag och affärer.  Lars har mycket god kunskap och erfarenhet av försäljning av både IT-relaterade tjänster och produkter samt av strategisk planering och genomförande av bolagsförsäljningar och bolagsförvärv.  Lars har under de senaste åren i huvudsak ägnat sig åt affärsutveckling av nya innovativa Startupbolag genom hans arbete på Uppsala Innovation Centre AB, en av världens mest framgångsrika inkubatorer kopplade till universitet. 

Hem / Om oss / Söker ni kapital / Våra bolag / Kontakta oss

© Copyright ArnDahl