Söker ni kapital?

Investeringsvillkor

Investeringsfas
Investeringar skall främst ske i bolag som befinner sig i Tidig tillväxt, där företaget har avslutat produktutvecklingen och behöver ytterligare kapital för att inleda eller utveckla kommersiell tillverkning och försäljning,
 alternativt i fasen Expansion, där företaget växer och är i behov av ytterligare kapital för att finansiera ökad produktionskapacitet, marknads- och produktutveckling.

Bolagstyp
Investeringar görs i första hand i onoterade Startups men kan även göras i företag på mindre marknadsplatser som tex Aktietorget och First North

Storlek på investering
Investeringar görs i storleksordning 500.000 SEK till 5.000.000 SEK per företag

Värdering
Företagets värdering skall inte överstiga 50 miljoner kronor

Ägarandel
Strävan är att ha en initial ägarandel mellan 5-15%

Affärskriterier

Investment Readiness
Företaget skall ha uppnått hög en grad av Product Market Fit där affärsmodellen är verifierad av riktiga kunder. Lägst Investment Readiness Level 5

Konkurrensfördelar
Företaget skall ha klara konkurrensfördelar där det inte är lätt för andra företag att kopiera eller köpa dessa fördelar. Detta kan utgöras av patent, tidig på en ny marknad, storlek på data, användare eller kunder, exklusiva avtal, forskningsresultat eller liknade.

Team
Teamet i företaget skall vara relativt komplett map kunskap och förmåga inom Marknad&Sälj samt Teknik&Produktion. Relationerna inom teamet måste vara mycket goda och ha förutsättningar att utveckla en bra relation med sina investerare.

Marknadsstorlek

Företaget skall ha potential att adressera marknader som är större än 500 miljoner SEK.

Branscher/Teknologier

Företagen bör verka inom någon av följande områden:
ICT, AI, IoT, Robotik, Digital hälsa, Hållbarhet, tex nya energilösningar, batteriteknik, smartgrid

Investeringsprinciper

Investeringar skall i första hand göras i samverkan med andra, av oss kända och välrenommerade investerare.
Företaget bör ha beviljats bidrag av olika slag sk ”mjuka pengar” från tex VINNOVA eller andra organisationer.
Teamet bör bestå av välutbildade personer.
Det skall finnas betalande kunder som kan verifiera att företagets produkt/tjänst är värt att betala för och gör stor skillnad.
Företagets verksamhet skall vara skalbar och hållbar.
Strävan är att att aktivt stötta företaget och kontinuerligt få information om företagets utveckling företrädesvis via engagemang i företagets styrelse.

Hem / Om oss / Söker ni kapital / Våra bolag / Kontakta oss

© Copyright ArnDahl